Ամբողջ աշխարհը պետք է ճանաչի այս մարդուն, նա անվճար վի րա հատում է բոլոր հի վանդներին, ովքեր ի վիճակի չեն վճարել, դժվար է հավատալ, որ մեր օրերում սեռ կան նման բժ իշկներ

Երբեք մի հանձնվեք ոչ մի տարիքում: Եվ դուք պետք է փնտրեք մեկին, ով կարող է օգնել: Այս բժ իշ կը անվճար վի րա հա տում է այն հի վան դներ ին, ովքեր ի վիճակի չեն վճարել: Ամբողջ աշխարհը պետք է ճանաչի այս հրաշալի մարդուն: Գլխավոր օր թո պեդ և վնա սված քա բանը կյանքի հնարավորություն է տալիս, բոլոր նրանց ովքեր անհույս են: Նա սկսել է անվճար վի րա հա տու թյուններ անել այն հի վանդների համար, ովքեր չեն կարող իրենց թույլ տալ բու ժմ ան ծախսերը:

Նա տրամադրում է օգնություն կրի տի կական իրավիճակներում գտնվող հի վան դներին: Բժի շկը դրա համար միջոցներ է փնտրում ինքը՝ համագործակցելով հովանավորների հետ։ Եվ ամենակարեւորը, բացի անվճար վի րա հա տու թյուն ներից, հի վան դները նրա հսկողությամբ անցնում են վերականգնողական փուլը: Ասում է՝ անվճար կվի րա հա տի, քանի դեռ դրա ուժն ունի։ Որովհետև այս կյանքում ամեն ինչ չէ, որ չափվում է փողով: Շնորհակալություն, բարի մարդ: Բարությունը կփրկի աշխարհը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *