Այն ամենը, ինչ սուրբ է, պահեցե՛ք սրբությամբ և դուք պիտի սրբանաք…

Այն ամենը, ինչ սուրբ է, պահեցե՛ք սրբությամբ և դուք պիտի սրբանաք. նրանք, ովքեր սովորեն այդ բաները, պաշտպանություն պիտի գտնեն:
Արդ, ձգտեցե՛ք հետևել իմ խոսքերին, փափագեցե՛ք և պիտի խրատվեք:

Իմաստություն Սողոմոնի 6.11-12