«Աստծու ուզած գործը ա՛յս է…

«Աստծու ուզած գործը ա՛յս է. որ հավատաք Նրան, Ում Նա ուղարկեց», քանի որ ով սրտաբուխ աղոթքով դիմում է Նրան, քաղց չի զգա, և ով հավատով վստահում է Նրան իր կյանքը, երբեք չի ծարավի (Հովհ. 6: 29, 35):