Բժ իշկները փաստում են, որ Սա պա յքարում է քաղ ցկ եղի բջի ջների դեմ և չի թողնում դրանք զարգանան

Մենք տեղյակ ենք քրքումի օգտակար հատկությունների լայն շրջանակի մասին: Ամենահեռանկարայիններից մեկը դրա հնարավոր կիրառությունն է քա ղցկե ղի կանխարգելման և բո ւժման մեջ: Cancer Letters ամսագրում հրապարակված նոր հետազոտությունը նոր պատկերացումներ է տալիս քրքումի քա ղցկ եղի դեմ պա յքարող ակտիվ բաղադրիչի մասին՝ քրքումին, և պարզել է, որ այն կարող է թիրախավորել քա ղցկեղի առաջացման «առաջնապատճառը»: Ավանդական դպրոցը միշտ ենթադրում է, որ քա ղց կեղի բջ իջները ինքնավերականգնվում են: Մեկ այլ դպրոց, որն ավելի ու ավելի մեծ ժողովրդականություն է ձեռք բերում, պնդում է, որ քա ղցկեղ ի ցողո ւնային բջ իջները (CSC) զարգանում են այսպես կոչված «մայր բջի ջից», որը գտնվում է քա ղցկ եղի բջ իջն երի հիերարխիայի վերևում և խթանում է ուռո ւցքների աճը:Օգտագործելով քա ղցկեղի և ուռո ւցքի բո ւժման ավանդական մոդելը վի րահատության և քի միաճառ ագայթման միջոցով, մենք կարող ենք «փոքրացնել» ուռո ւցքը, բայց ցողունային բջ իջները մնում են:

Երբ դա տեղի ունենա, ուռո ւցքը ի վերջո կվերադառնա վրեժխնդրությամբ՝ լինելով բո ւժման նկատմամբ դիմացկուն և հաճախ հանգեցնելով մա հվան:Փոխարենը, քաղց կեղի զարգացման և բու ժման CSC մոդելը կենտրոնանում է բացառապես այս «մայր բջի ջների» վերացման վրա և դրանով իսկ ոչ նչացնում է ուռո ւցքների նորից հայտնվելու ունակությունը: <<Քա ղցկեղի ցո ղունային բջի ջների թե րապիան քուքումինով և կ լինիկական կիրառություններով>> հետազոտության ընթացքում հետազոտողները ուսումնասիրել են, թե ինչպես քրքումինի տարբեր օգտագործումները կարող են ազդել քաղ ցկեղի ցողունային բջիջների վրա և օգնել արդյունավետ բո ւժել քաղ ցկեղի տարբեր տեսակները:Նրանք պարզել են, որ քուրքումինը կարողանում է ընտրողաբար սպանել քա ղցկեղի բջ իջները՝ պահպանելով առո ղջ բջ իջները: Որոշ դեպքերում նա իրականում ունի սովորական քիմ իաթերապիայի հետ աշխատելու ունակություն՝ դարձնելով ավանդական բո ւժումներն ավելի արդյունավետ և նվա զեցնելով վնաս ակար կողմնակի ազդեցությունները:

Բացի այդ, պարզվել է, որ քուրքումինը փոխում է միկրոՌՆԹ-ների էքսպրեսիան, որոնք կարգավորում են մարդու մարմնում սպիտակուցային կոդավորող գեների 33%-ը, որոնք արդյունավետ կերպով ճ նշում են ո ւռուցքի ձևավորումը: Հետազոտության հեղինակները եզրակացնում են. «Քուրքումինը, ինչպես նաև նրա ձևափոխված ձևը (անալոգներ կամ պարկուճված նանոմասնիկների ձևակերպումներ) մեծ ներուժ է ցույց տվել քաղ ցկեղի մի քանի տեսակների, այդ թվում՝ գլ իոմայի, կր ծքագեղձի, կո լոռեկտալ, ենթաստա մոքսային գե ղձի, ուղ եղի և կերա կրափողի քա ղցկեղի CSC-ների ար գելակման գործում: Որոշ անալոգներ բարելավում են CSC-անման բջի ջների դեմ պա շտպանությունը և ար գելակում ուռո ւցքի աճը: Նա խոստանում է գնահատել քուրքումինը և դրա փոփոխված ձևերը CTC-ների այլ տեսակներում»:Նյութը հրապարակման պատրաստեց https://prolifeblog24.ru/ կայքը։

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓