Քո Խաչը թող ապավեն լինի, Տե՛ր Հիսուս, երբ Հոր փառքով երեւաս լուսավոր ամպերի վրա: Այն ժամանակ թող ամոթով չմնանք մենք` Քեզ հուսացողներս,

այլ Քո մեծ զորությամբ ուրախանանք Քո աջ կողմը բազմած որպես լույսի որդիներ եւ փրկության ժառանգորդներ:

Օգնի՛ր մեզ, Տե՛ր, օգնի՛ր մեզ, ո՜վ մեր Փրկիչ Աստված, Քո

ԱՄԵՆ Օգնություն խնդրելու աղոթք Մեծ Անվան փառավորության համար, Տե՛ր, փրկի՛ր մեզ եւ քավի՛ր մեր մե ղքերը, Քո Սուրբ Անվան համար:

Սուրբ եւ Պատվական Խաչիդ հովանու տակ պարսպված եւ ԱՄԵՆ Օգնություն խնդրելու աղոթք խաղաղության մեջ պահիր Քեզ ապավինած եւ Քեզ հուսացող ժողովրդին:

Փրկի՛ր մեզ տեսանելի եւ անտեսանելի թ շնամիներից:

Արժանի արա, որ գոհությամբ փառավորենք Քեզ, Հորդ եւ

Սուրբ Հոգու հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից:

Ամեն: