Թող Տե՛ր Աստված օրհնի ձեր երեխաներին…Թող Տե՛ր Աստված օրհնի բոլորին` մեր Սուրբ Եկեղեցու ժողովրդին…Սբ. Հովհան Ոսկեբերանի աղոթքն ու օրհնությունն` ասված քահանաների և ժողովրդի համար

Օրհնյալ է Ամենասուրբ Երրորդությունը բարձունքներում` Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին. մեծ գոհություն Երեք Անձերին և Մի Աստվածությանը` անեղին, անփոփոխելիին, անսահմանելիին, ամենակարողին, ամենատեսին, ամենապարգևին, ամենքին ապրեցնողին, անմահին, անբավին, անճառին. պատիվ, երկրպագություն և մշտնջենավոր փառաբանություն երկնավորներից և երկրավորներից, հրեղեններից և հողեղեններից, սերովբեներից և քերովբեներից, հրեշտակներից և հրեշտակապետերից Է Երրորդությանը և Մի Աստվածությանը, որ ճշմարիտ էությամբ համագոյակից ու հավասար են միմյանց խորությամբ, բարձրությամբ, լայնությամբ ու երկարությամբ: Որ Իր կանխագետ զորությամբ ստեղծեծ երկինքն ու երկիրը և հրեշտակների բյուրավոր զորքերը, տարածեց երկինքն առանց հիմքի` խորանանման գմբեթաձև հաստատությամբ և ծածկեց այն առատ ջրերով. հրեղենները գնում են ջրերի միջով և չեն հանգչում, քանզի Նրա համար ամեն ինչ հնարավոր է:

Ծովը շրջապատեց ավազով, հողից ծառեր ու ծաղիկներ բուսեցրեց իրենց սերմերով, երկինքն զարդարեց աստղերով, ճառագայթեցրեց նրանից արեգակն ու լուսինը. պսակեց տարին չորս եղանակով, դրանք սահմանեց անհաշտելի հակառակությամբ և անքակտելի սիրով. ստեղծեծ ծովային զանազան զեռուններ, բազում գազաններ, կենդանիներ, սողուններ թևավոր թռչուններ երկրի վրա:

Ապա այդ ամենից հետո ստեղծեծ մարդուն Իր ձեռքով ըստ Իր պատկերի և կենդանի շունչ փչեց նրա մեջ, և մարդը եղավ կենդանի հոգի: Ամեն ինչ հնազանդեցրեց նրա ոտքերի տակ և նրան դրեց կյանքի ու մահվան միջասահմանում` պատվիրելով չճաշակե՛լ գիտության ծառի պտղից: Եվ պատվիրանը պահելու դեպքում խոստացավ նրան բնակեցնել Վերին Երուսաղեմի վերնահարկում:

Իսկ բանսարկում իր չար գործի համար իբրև գործիք գտավ օձին և նրա միջոցով խոսեց կնոջ հետ` խաբելով, թե. «Աստվածներ կլինեք», և ուտել տվեց նրան գիտության ծառից, թողնելով ամոթալից և մերկացնելով լուսեղեն փառքից:

Իսկ Բարերարը քաղցր ձայնով ասում է. «Ո՞ւր ես, Ադա՛մ», և Իր` դրախտ գալով` պատկերեց Միածին Որդու աշխարհ գալը, Իր ոտքերի ձայնը նախանշեց Հովհաննես Մկրտչին: Բայց Ադամն անզղջությամբ գնաց դեպի մահ և անմեղ Աստծուն համարելով իր կորստյան պատճառը` ասաց. «Այդ կինը, որ տվեցիր (ինձ), նա՛ ինձ դրդեց հանցանքի»: Իսկ արդարության Դատավորը անիծեց նրանց և նրանց վնասողներին և դրախտից դուրս հանեց, սակայն ողորմությունից չզրկելով` ընդունեց Աբելի պատարագը, անմահացրեց նրանց զավակներից Ենովքին, Նոյին բազմաթիվ կենդանիների հետ պահեց տապանում, իսկ ամբարիշտ Կայենին իր ծնունդների հետ վերացրեց ջրհեղեղով: Օրհնելով տասներորդին` Աբրահամին` երդումով խոստացավ նրան, թե. «Պիտի բազմացնեմ քո զավակներին երկնքի աստղերի պես». բազում նշաններով և կերպերով խոսեց մեր հայրերի հետ, որոնք պես-պես հրաշքներ գործեցին, և առաքեց պահապան հրեշտակներին: Իսկ երբ ժամանակը հասավ, խոսեց մեզ հետ Որդու միջոցով, որ եկավ և մարմնացավ Սուրբ Կույսից, մտավ օրենքի տակ, որպեսզի օրենքի տակ եղողներին ազատի. կատարեց օրենքները, լրացրեց մարգարեների գրվածքները, գործեց հրաշքներ, լուսավորեց կույրերին, բժշկեց անդամալույծներին, հալածեց դևերին:

Ապա, ի լրումն նշանների, հարություն շնորհեց չորսօրյա թաղյալ Ղազարոսին, նստեց էշի քուռակի վրա, որը հրեաներին և հեթանոսներին կանչելու խորհուրդն ունի, որի համար էլ մանուկները երգում էին. «Օվսաննա, օրհնություն Դավթի Որդուն»:

Իսկ այսօր գալիս է կամավոր չարչարվելու` հանձն առնելով մատնվել անօրեն աշակերտի կողմից: Երեկոյան ժամին խոնարհություն սովորեցնելով տասներկու աշակերտներին` նախ լվաց Հուդայի ոտքերը, որը գնաց մինչև քահանայապետի գավիթը և իր մտքում ասում էր` հազար անգամ էլ մեծարես ինձ, միևնույնն է` չեմ մոռանալու երեսուն արծաթը:

Արդ, այս ահավոր և սքանչելի տոնին ուրախություն եղավ հրեշտակներին և մարդկանց: Այսօր վերացվեց Ադամի անեծքը: Այսօր ազատվեցինք սատանայի ծառայությունից: Այսօր արարածների Արարիչը երևաց երկրի վրա: Այսօր սերովբեների Աստվածը ծառայի կերպարանք հագավ: Այսօր քերովբեների համար Անտեսանելին խոնարհվում և լվանում է աշակերտների ոտքերը: Այսօր լույսն իբրև թիկնոց Կրողը սրբիչ է կապում: Այսօր Հոր Աթոռակիցը հողեղենների հետ է բազնում:
Այսօր Սուրբ Հոգու փառակիցը հանձն է առնում մահվան դատաստանին մատնվել: Այսօր ամենքին կյանք Տվողը մահվան է մատնվում: Այսօր Վեմը ելնելով` լցնում է տիեզերքը: Այսօր բաշխում է Իր մարմինն ու արյունը և անօրեն աշակերտին հայտնում խորհուրդը: Այսօր կապվում է կապվածներին Արձակողը, Ում երկինքն ու երկիրն անկարող էին տանել: Այսօր օրհնում է առաքյալներին` կոչելով քահանայության:
Այսօր գտնում է կորած դրամը, այսինքն` թագավորական պատկերը: Այսօր հրեշտակներն ուրախացան` մոլորված ոչխարի գտնվելու համար:

Այսօր ճշմարտապես հաղորդվեցինք Տիրոջ մարմնին և արյանը: Այսօր օրհնվեցին քահանայապետները բոլոր քահանաներով հանդերձ: Այսօր լուսազարդվեցին թագավորները իրենց ամբողջ զորությամբ և իշխանությամբ, Դավթի և նրա զորավարների հետ միասին: Այսօր օրհնվեցին ծերերն ու մանուկները, երիտասարդներն ու կույսերը Կապողի և Արձակողի ձեռքով: Այսօր դրախտն է բացվում մարդկության առջև, և բոլոր արարածները ցնծում են անմահ կյանքով: Այսօր թոթափվեցինք հին տրտմություններից և ամենքս նորոգվեցինք Քրիստոսով: Այսօր իշխանություն տվեց ոտնակոխ անելու օձերին ու կարիճներին և թշնամու անբողջ զորությունը: Այսօր Ավազանի միջոցով հավատացյալները լուսազարդվելով` մաքրվեցին մեղքերի ախտից:

Արդ, թող ձեզ վրա գա Երուսաղեմի մխիթարությունը, որ ասում է. «Մխիթարեցե՛ք իմ ժողովրդին, — ասում է Աստված, — դո՛ւք` քահանանե՛րդ, խոսեցեք Երուսաղեմի սրտից, մխիթարեցե՛ք ազգին, քանզի լցվեց տառապանքով, թող ներվեն նրանց մեղքերը»: Դարձյալ, թե. «Նրա սրտի ճանապարհը տեսա և բժշկվեցի, և տվեցի նրան մխիթարություն ու մոխրի փոխարեն ուրախության օծումը»:

Արդ, թող Բարեգութն Աստված ուրախացնի ձեզ բոլորիդ և արժանացնի երկնավոր պարգևներին: Թող Տե՛ր Աստված օրհնի հայրապետներին և սուրբ Գրիգորի և մյուս սուրբ հայրապետների հետ կցորդի:

Թող Տե՛ր Աստված օրհնի քահանաներիդ Մելքիսեդեկ քահանայի հետ և զարդարի անկողոպտելի զարդով` Ահարոնի պատմուճանի նման` ըստ Մովսեսի տեսիլքի. Հոգով զարդարի և առաքյալների հետ բնակեցնի նույն խորանում. դարձնի առանց ամոթի մշակներ, որպեսզի երբ Հովվապետը երևա, ընդունեք փառքի անթառամ պսակը: Թող Տե՛ր Աստված օրհնի կրոնավորներիդ սուրբ Եղիայի և սուրբ Անտոնի հետ և ձեզ նրանց ժառանգակիցները դարձնի:

Թող Տե՛ր Աստված օրհնի ծերերիդ` ինչպես Իսրայելի բանակի ծերերին, ինչպես Սիմեոն ծերունուն, որ Աստվածորդուն իր գիրկն ընդունեց և հայցում էր արձակվել խաղաղությամբ: Թող Տե՛ր Աստված օրհնի երիտասարդներին, ինչպես երանելի Հովսեփին, որ Աստծուն հաճելի եղավ և Նրանից օրհնվեց: Թող Տե՛ր Աստված օրհնի կանանց` ինչպես յուղաբեր կանանց, ովքեր եկան Փրկչի գերեզմանին և լցվեցին Տիրոջ Սուրբ Հարության ավետիսով:

Թող Տե՛ր Աստված օրհնի ձեր երեխաներին` ինչպես եբրայեցիների երեխաներին, որոնք վերցրին արմավենու ճյուղերը և ելան Նրան ընդառաջ և ասում էին. «Օվսաննա, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը»:

Թող Տե՛ր Աստված օրհնի բոլորին` մեր Սուրբ Եկեղեցու ժողովրդին` տղամարդկանց և կանանց, ծերերին և մանուկներին, երիտասարդներին ու կույսերին, և փրկի ձեզ բոլոր չարիքներից, ամրացնի Իր Աջի հովանու ներքո, արժանացնի երկնքի արքայությանը և Իր անմատչելի լույս երեսի տեսությանը: Թող Տե՛ր Աստված օրհնի այս տունն ու բնակարանը և Եկեղեցու հիմքերը` ըստ այն խոսքի, որ ասում է. «Այսօր այս տանը փրկություն եղավ», ըստ Աբրահամին տրված ավետման` նրա ազգատոհմի և ժառանգակիցների հետ:

Թող Տե՛ր Աստված օրհնի այս տան սպասավորներին` լուսարարին, դուռ բացողին, և անթառամ պսակների արժանացնի: Թող Տե՛ր Աստված օրհնի այս տան վերակացու մշակներին. սրա եզները, խաշները և հոտերը:

Թող Տե՛ր Աստված օրհնի մեր անդաստանները և աճեցնի ամեն տեսակ օգտակար բույսեր. հեռու պահի ամեն տեսակ վնասակար բաներից` հրդեհներից, հիվանդություններից, ժանտախտից, կարկուտից, մորեխից, ջորյակից, ցրտահարությունից. և մարդկանց ու անասունների բոլոր ցավերից ու համաճարակից. հալածի լեգեոնին իր բոլոր զորքերով դեպի անդունդները և առաքի խաղաղության հրեշտակին:

Թող Տե՛ր Աստված օրհնի մեր քաղաքի ժամկոչին, քանզի, ինչպես հրեշտակապետի ձայնն է հաղթող` զարթնացնելու ննջեցյալներին մահահանգիստ քնից, այնպես էլ սրա ձայնն է հաղթող` հալածելու լեգեոնին իր բոլոր զորքերով:

Թող Տե՛ր Աստված օրհնի մեր քաղաքի բնակիչներին և հալածի բռնակալ թշնամու ամբողջ չար զորությունը: Թող Տե՛ր Աստված օրհնի միաբան ժողովրդիդ և թեթևացնի ձեր մեղքերի բեռը: Թող Տե՛ր Աստված օրհնի խոստովանողներիդ և ապաշխարողներիդ և թողնի ձեր հանցանքները` ինչպես պոռնիկին ու մաքսավորին, և արժանացնի ձեզ սուրբ առաքյալների լվացմանը` վերնատան մեջ: Ձեր ծոմապահության փոխարեն ձեզ երկնային կերակուր պարգևի: Եվ ծարավին տոկալու փոխարեն թող անմահական աղբյուրից ձեզ ջուր տա ըմպելու: Եվ ձեր գիշերային տքնության փոխարեն` հրեշտակների հետ դասակցի ձեզ: Եվ ձեր լռակեցության փոխարեն թող ձեզ անթառամ պսակներով զարդարի: Եվ աղքատների հանդեպ ձեր ողորմածության փոխարեն ձեզ աջակողմյան դասում բազմեցնի:

Արդ, ո՛վ աստվածասեր ժողովուրդ և Քրիստոսի հավատացյալներ, պահեցե՛ք Տիրոջ պատվիրանները և Նրա իրավունքը և մի՛ դադարեք և մի ձանձրացեք ողորմություն անելուց. քանի որ ժամանակը ձեր ձեռքին է` բարին գործեցեք, որպեսզի փոխարենը` մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսից հավիտենական կյանք ընդունեք:

Արդ, բոլորին բարիքներ Պարգևողը թող տա եկեղեցիներին շինություն, քահանաներին` ուղղություն, թագավորներին և իշխանավորներին` վայելչություն, ծերերին` մխիթարություն, կրոնավորներին` ժուժկալություն, երիտասարդներին` ողջախոհություն, մեղքերին` թողություն, հիվանդներին` բժշկություն, դևերին` խորտակում, ախտաժետներին` առողջություն և հոգիներին ու մարմիններին` փրկություն:

Արդ, լսելով այս` հեռու վանեցեք ձեր անձերից չարությունը. յուրաքանչյուրդ ներեցե՛ք ձեր եղբոր հանցանքները և թողե՛ք միմյանց հանդեպ ունեցած թշնամությունն ու չարությունը. միայն բարի՛ն գործեցեք, սիրեցե՛ք Տիրոջն ամբողջ սրտով և Նրա կա՛մքը կատարեցեք. բոլոր մարդկանց հետ խաղաղություն ունեցեք. եղեք հեզ ու խոնարհ` անսալով ձայնին, որ ասում է. «Ես որտե՞ղ պիտի բնակվեմ, եթե ոչ հեզերի ու խոնարհների մեջ, և նրանց մեջ, ովքեր երկնչում են Իմ խոսքերից»: Փնտրեցե՛ք խաղաղություն և արդարության ճանապարհով գնացեք. հուսացե՛ք հավիտյանս հավիտենից:

Եվ Տեր Աստված` ամենայնի Արարիչը, թող հաստատուն պահի ձեզ և առատ պարգևներ տա` այստեղ և հանդերձյալ կյանքում, թող ձեզ արժանացնի աջակողմյան դասում դասվելու, ննջեցյալներին` ծանոթ ու անծանոթ, երկնային արքայությունը պատրաստի, Ով օրհնված ու փառավորված է այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն: