Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և Ես ձեզ հանգստություն կտամ…

Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և Ես ձեզ հանգստություն կտամ:
Իմ լուծը ձեր վրա վերցրե՛ք և Ինձնից սովորեցե՛ք, որ Ես հեզ եմ ու սրտով խոնարհ, և ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք.
որովհետև Իմ լուծը քաղցր է, և Իմ բեռը՝ թեթև:

Մատթեոս. 11:28-29-30