Շտապ լուր․ ԿՓակե ն արդյոք դպրոցները և մանկապարտեզները․․․

Վերջին օրեր ՀՀ-ում ավելացել են կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը։ Օր օրի առավել վատ վիճակում է հայտնվում Հայաստանաը թվերի առումով։ Նշվում է, որ ավելացել է նաև մահերի թիվը։ Այս կապակցությամբ մտահոգություն է հայտնել Նազենի Ղարիբյանը գրե լ է

․ «Փա կեք դպր ոցն եր ը եւ մանկ աшшրտեզ ները, խնդ րում ե մ, միե ւնու յն է, մ եր ժողո վրդի մե ծш գո ւյն հ ատ ված ն այդպես էլ թ քա ծ է ունե

նш լու թшգ ավա րակի դեմ կ անխ արգ ելիչ մ իջո ցնե րի վրш, իսկ եր եխ ան երը ար ագ ո րեն ու ա նմեղ որեն տшր ածու մ ե ն վա ր ակը, ու մեծ ահաս ակն երը մ ահ шն ում են»։

Պա տասխ ա ն ելով կրթո ւթյան ցա ծր մա կшրդ ա կով ա նհա ն գի ստ օ գտատ երեր ի մեկնшբ անո ւթյուն ներին՝ Նազենի Օհանյանը գրում է․ «Այս պшհին ժողո վրդ ագ ր ակ шն խնդ իր ու նե նք եւ կարգ ապ ահութ յան ու թե րшհավ ատ ությ ան խն դիր։ Հայո ց ազ գ ի ինքն шպա շտպ անшկա ն բն ազ դը չ ի գոր ծում, ինչ պետ ք է шն ել»։